Ninh Binh Tour

Day 1

Hanoi – Trang An with cycling too - Mua Cave – Overnight at Bungalow (L/D)

Day 2

Day 2: Hoa Lu Ancient - Citadel – Cooking class – Bai Dinh Pagoda (B/L)